Norge: skriv til Oljefondet

Translated into English, below

Mennesker på flukt som nærmer seg Australia med båt, blir sendt og holdt i fangeleire på øde stillehavsøyer.

Leirene driftes av private selskap, på kontrakt fra australske myndigheter. Det rapporteres om umenneskelige forhold, hvor både fysisk og psykisk mishandling er dokumentert.

Den største kontrakten holdes av Ferrovial, et spansk selskap som Oljefondet har investert over 2 milliarder kroner i.

Be Oljefondet om å trekke sine investeringer, signér dette brevet!

Brev fra det norske folk til Oljefondet

Vi som har signert dette brevet, har blitt gjort kjent med at Oljefondet har investeringer i det spanske selskapet Ferrovial. Dette selskapet tok nylig over den største kontrakten for drift av Australias leirene på stillehavsøyene Nauru og Manus hvor Australia sender sine båtflyktninger. FNs høykommissær for flyktninger har uttalt at denne måten å behandle mennesker som har flyktet på er svært skadelig og totalt uholdbar. 

Mennesker holdes på ubestemt tid uten tilgang til nødvendige helsetjenester eller tilgang til det Australske rettssystemet. I en ny rapport fra Amnesty International, skriver de at “i følge internasjonal rett, er dette tortur”.

Det er ingen grunn til at Oljefondet - på vegne av det norske folk - skal ha investeringer i selskap som er involvert i Australias system med oppbevaring av flyktninger på stillehavsøyer. Investeringen i Ferrovial når på ingen måte opp til de standardene satt av Oljefondets egne etiske retningslinjer, menneskerettighets-standardene som vanligvis følges, og det moralske ansvaret til det norske folk.

Ferrovials kontrakt for drift av leirene på stillehavsøyene har nylig blitt forlenget til oktober 2017.

Vi vet at dere har bedt Etikkrådet om å se på denne saken, men dette haster. Vi tolererer ikke videre involvering i dette systemet. Det mangler ikke bevis for brudd på menneskerettighetene i denne saken. 

Vi ber Oljefondet om å avslutte all investering i Ferrovial umiddelbart.

 

Letter from Norwegians to Oljefondet

We, the undersigned, have learned that Oljefondet is invested in Spanish company Ferrovial, which has recently acquired responsibility for Australia’s offshore refugee detention camps on Nauru and Manus Island. The UNHCR has stated that “offshore processing and prolonged detention is immensely harmful,” and that arrangements for refugees at both camps “have proved completely untenable.”

Refugees are held indefinitely on Nauru and Manus Island, without access to adequate health care or recourse to Australia’s legal system, in a system Amnesty International says “amounts to torture under international law."

Oljefondet - on behalf of the Norwegian people - should not invest in companies doing business in Australia’s offshore detention camps. The investment in Ferrovial clearly fails to meet the standards set by Oljefondet’s own Ethical Guidelines, the external human rights standards you have adopted, as well as our moral responsibilities as Norwegians.

Ferrovial’s offshore detention contracts have just been extended to October 2017.

We understand that you have asked the Etikraadet to commence an investigation, but any further delay or complicity in this system is unacceptable. The evidence of human rights violations is overwhelming.

We call on you to divest from Ferrovial immediately.

332 signatures

Will you sign?

 • signed 2018-01-14 17:58:47 +1100
  Hva vil du bli husket for?
 • posted about this on Facebook 2017-06-18 19:33:36 +1000
  Signér brevet! Oljefondet har over 2 milliarder investert i Australias mishandling av flyktninger på øde stillehavsøyer
 • signed 2017-05-02 14:42:44 +1000
 • signed 2017-03-30 15:06:22 +1100
  If retirees were aware that their superannuation benefited from the torture of innocent human being in detention camps, they would take a stand against it. Will you?
 • signed 2017-03-20 03:12:34 +1100
  Slutt å bruk pengene som hjerteløse økonomer/conputere ikke ta verdier vi har stjålet ved å påstå hva som ligger under jordskorpen å brukt dem til å skape en formue dere kan leke med under unnskyldning av å bevare for framtidens generasjoner, bruk dem ikke til å bistå (les låne/støtte!) regimer som undertrykker å unnlater å hjelpe mennesker i nød slik som i tilfeller som dette. Selv om våre ryggradløse politikkere ser ut til å ha gitt dere en lav terskel hva gjelder regler hva/hvor investeringene blir foretatt til burde vi iallefall for de kommende generasjoners skyld se oss i speilet å spørre oss selv om dette er etisk rikig å avgjøre rerifra. Slik som i denne saken som burde tilsi stopp av all støtte umiddelbart!
 • signed 2017-03-13 01:19:24 +1100
 • signed 2017-03-07 14:59:22 +1100
 • signed 2017-03-04 17:44:43 +1100
 • signed 2017-02-28 18:34:19 +1100
  Ingrid T Sorum
 • signed 2017-02-16 20:28:08 +1100
  Forkastelig å tjene penger på menneskers lidelse!!
 • signed 2017-02-09 17:44:39 +1100
  Anne Birgit Kalvik
 • signed 2017-02-09 17:41:54 +1100
 • signed 2017-02-07 08:19:58 +1100
 • signed 2017-02-05 04:39:55 +1100
 • signed 2017-02-04 23:20:54 +1100
  Cathrine Constanse Gjelsnes
 • signed 2017-02-04 11:46:54 +1100
  Dette står ikke det norske folk inne for :-(
 • signed 2017-02-02 19:06:00 +1100
 • signed 2017-02-02 16:16:00 +1100
  Skjerp dere! Penger er feil
 • signed 2017-02-02 13:00:03 +1100
 • signed 2017-01-31 21:08:19 +1100
 • signed 2017-01-31 20:10:36 +1100
 • signed 2017-01-19 17:18:02 +1100
 • signed via 2017-01-16 14:18:48 +1100
 • signed via 2017-01-06 23:11:48 +1100
 • signed 2017-01-03 05:09:20 +1100
 • signed 2017-01-01 21:53:20 +1100
 • signed 2016-12-31 11:06:53 +1100
 • signed 2016-12-30 12:14:44 +1100
 • signed 2016-12-30 11:03:51 +1100
 • signed 2016-12-30 03:03:30 +1100

get updates